“Het Greenfield team is intensief betrokken bij strategische beslissingen. Als het gaat om overnames of overwegingen met betrekking tot leveranciers of go-to-market strategie; de Greenfield professionals zijn business georiënteerd en een klankbord met toegevoegde waarde”.

Bob Bron, CEO Xtandit